2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
   Continguts
Tema Subtema
TEMA 1.- LA COMPTABILITAT NACIONAL I ANÀLISI SECTORIAL D’UNA ECONOMIA 1.1. La Comptabilitat Nacional
1.2. Del PIB pm a la capacitat / necessitat de finançament
1.3. Estructura econòmica sectorial
1.4. Les relacions intersectorials
TEMA 2. – ANÀLISI DEL CREIXEMENT ECONÒMIC, BENESTAR I DESIGUALTAT. 2.1. El creixement econòmic
2.2. Mercat laboral i determinats del creixement econòmic
2.3. Productivitat sectorial
2.4. Comparacions internacionals.
2.5. Benestar i desigualtat.
TEMA 3. – SECTOR PÚBLIC I EXTERIOR D'UNA ECONOMIA 3.1. El sector públic
3.2. Balança de pagaments
3.3. Sector exterior