2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
   Continguts
Tema Subtema
TEMA 1.- LA COMPTABILITAT NACIONAL 1.1. La Comptabilitat Nacional
1.2. Del PIB pm a la capacitat / necessitat de finançament
TEMA 2. - ANÀLISI SECTORIAL D’UNA ECONOMIA 2.1. Estructura econòmica sectorial
2.2. Les relacions intersectorials
TEMA 3. – CREIXEMENT ECONÒMIC I INDICADORS DE CONJUNTURA 3.1. El creixement econòmic
3.2. Mercat laboral i determinats del creixement econòmic
3.3. Sector públic
TEMA 4. – SECTOR EXTERIOR 4.1 Balança de pagaments
4.2. Indicadors de sector exterior

TEMA 5. INDICADORS SOCIOECONÓMICS 5.1. Comparacions internacionals de renda
5.2. Benestar, desigualtat i pobresa