2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A5
A8
0.5 1 1.5
Sessió Magistral
A5
C3
22 40 62
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A8
C3
18 33 51
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A5
A8
B6
10 6 16
Treballs
A5
A8
B6
C3
C4
4 6 10
Atenció personalitzada
B6
1.5 0 1.5
 
Proves de desenvolupament
A5
C3
C4
4 8 12
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat