2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A2
A3
0.5 0.5 1
Sessió Magistral
A2
C3
30 30 60
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A3
C3
12 10 22
Treballs
A2
A3
B5
B6
C1
C3
C4
12 50 62
Atenció personalitzada
B6
1 0 1
 
Proves de desenvolupament
A2
C3
C4
4 0 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat