2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del contingut de l'assignatura, metodologies docents i avaluació
Sessió Magistral Exposició sintètica del contingut principal de cadascun dels temes en què es divideix l'assignatura
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Realització d'exercicis relatius a cadascun dels temes de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Activitats de realització de problemes a l'aula (avaluables)
Treballs Realització de treballs en grup d'acord amb les indicacions i tutorització del professor (avaluables)
Atenció personalitzada Temps per resoldre dubtes als estudiants.