2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Economics (2009)
 Subjects
  PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació del contingut de l'assignatura, metodologies docents i avaluació
Lecture Exposició sintètica del contingut principal de cadascun dels temes en què es divideix l'assignatura
Practicals using information and communication technologies (ICTs) in computer rooms Realització d'exercicis relatius a cadascun dels temes de l'assignatura
Assignments Realització de treballs en grup d'acord amb les indicacions i tutorització del professor (avaluables)
Personal tuition Temps per resoldre dubtes als estudiants.