2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A5
A8
B6
Exercicis a realitzar a l'aula d'informàtica 10%
Treballs
A5
A8
B6
C3
C4
Treball en grup- Els continguts, metodologia i terminis seran indicats pel professor 20%
Proves de desenvolupament
A5
A8
C4
Exàmens sobre els continguts del programa 70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria de l'assignatura consistirà en un examen que representa el 70% de la nota de l'assignatura, atès que es mantenen les qualificacions assolides al treball (20%) i als exercicis avaluables (10%).