2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Subjects
  PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, classroom exercises
A5
A8
B6
Exercicis a realitzar a l'aula d'informàtica 10%
Assignments
A5
A8
B6
C3
C4
Treball en grup- Els continguts, metodologia i terminis seran indicats pel professor 20%
Extended-answer tests
A5
A8
C4
Exàmens sobre els continguts del programa 70%
Others  
 
Other comments and second call

La segona convocatòria de l'assignatura consistirà en un examen que representa el 70% de la nota de l'assignatura, atès que es mantenen les qualificacions assolides al treball (20%) i als exercicis avaluables (10%).