2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  ESTADÍSTICA I
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Classe de presentació de l'assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i interpretació de problemes o exercicis.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Tractament de dades mitjançant full de càlcul.