2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Economics (2009)
 Subjects
  CITIZENSHIP
IDENTIFYING DATA 2020_21
Subject (*) CITIZENSHIP Code 16224106
Study programme
Bachelor's Degree in Economics (2009)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Compulsory Fourth 1Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Economics
Business Management
Coordinator
MOLINA COBO, MARÍA DEL CARMEN
E-mail norberto.marquez@urv.cat
mercedes.teruel@urv.cat
gloria.barbera@urv.cat
ferran.mane@urv.cat
xavier.camara@urv.cat
mcarmen.molina@urv.cat
xavier.ponce@urv.cat
Lecturers
MARQUEZ ALVAREZ, NORBERTO
TERUEL CARRIZOSA, MERCEDES
BARBERÀ MARINÉ, MARIA GLÒRIA
MAÑÉ VERNET, FERRAN
CÀMARA TURULL, XAVIER
MOLINA COBO, MARÍA DEL CARMEN
PONCE ALIFONSO, FRANCISCO JAVIER
Web http://moodle.urv.cat
Relevant information

LA DOCÈNCIA SERÀ PRESENCIAL  i  seguirà la informació inclosa en aquesta guia docent.

En cas que no es pugui garantir la presencialitat total de l'assignatura i es contempli un escenari de docència mixta/híbrida, l'adaptació es faria de la manera següent:

  • DOCÈNCIA:Es complementaran les classes presencials amb material que es penjarà al campus virtual (vídeos, presentacions, etc.) i/o sessions Teams. El professor/a de cada mòdul concretarà quin material i/o mitjans utilizarà.
  • AVALUACIÓ: L’avaluació es mantindrà igual com està a la guia docent.
  • ATENCIÓ PERSONALITZADA:L'atenció personalitzada i resolució de dubtes es farà per mitjans electrònics.

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ASSIGNATURA 

L'assignatura té com a finalitat que l'estudiant adquireixi un compromís ètic i una responsabilitat amb la societat, tant com a ciutadà com a professional.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.