2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  CIUTADANIA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
B7
C5
14 14 28
Fòrums de debat
B6
B7
C5
C6
0 14 14
Debats
B6
B7
C5
C6
14 35 49
Treballs
B6
B7
C5
C6
0 40 40
Atenció personalitzada
7 0 7
 
Proves de desenvolupament
B6
B7
C5
C6
0 10 10
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat