2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Economics (2009)
 Subjects
  CITIZENSHIP
   Personalized attention
Description
L'atenció personalitzada serà realitzada durant les hores de consulta del professor encarregat de cada mòdul.