2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  CIUTADANIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves de desenvolupament
B6
B7
C5
C6
Cada tema treballat a l'assignatura s'avaluarà mitjançant treballs, pràctiques o aportacions a fòrums de discussió. La qualificació final de l'assignatura s'obtindrà a partir de les activitats avaluatives dels 3 mòduls.
Es requerirà un mínim de 3 punts en la qualificació de cada mòdul per a fer la mitjana de la qualificació final.
Cada mòdul pondera 1/3 sobre la qualificació final.
100%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En segona convocatòria, hi haurà un examen amb un pes del 100% sobre els continguts de l'assignatura.