2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Saber explicar el funcionament de l'economia tant a nivell macroeconòmic com microeconòmic.
 A2 Dominar els mètodes i instruments bàsics per a l'anàlisi de la realitat empresarial.
 A5 Aportar racionalitat a l'anàlisi de les institucions econòmiques: empreses; organitzacions públiques; mercats industrials, financers i d'altres serveis.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.