2012_13
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
 
 
Grado de Economía (2009)
 Asignaturas
  TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
   Contenidos
tema Subtema
1. Introducció a l'Economia Industrial • Objecte i desenvolupament de l'Economia Industrial
• Doctrines de l'Economia Industrial
2. Eficiència i poder de mercat • Monopoli i poder de mercat
• Eficiència i estructura de mercat
• Eficiència dinàmica: innovació
3. Discriminació de preus • Discriminació de primer, segon i tercer grau
• Discriminació temporal
4. Relacions verticals • Control vertical
• Integració vertical
• Monopoli bilateral
• Límits a la integració vertical
5. Models bàsics d'oligopoli • Competència en quantitats: el model de Cournot
• Factors que influeixen en la col.lusió
• Estabilitat de la cooperació
6. Entrada en la indústria • Model d'Stackelberg
• Avantatge del primer moviment
• Barreres d’entrada
7. Competència en preus • La paradoxa de Bertrand
• Duopoli amb diferenciació horitzontal de producte
• Diferenciació horitzontal i entrada a la industria
• Diferenciació vertical