2015_16
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado en Economía (2009)
 Asignaturas
  TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes.
Presentació de l'assignatura: els continguts i el funcionament, com s'avaluarà, què és el que s'ha de fer i què es demana.
Sesión magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Són classes on el professor exposa els conceptes teòrics corresponents al temari.
Resolución de problemas/ejercicios En aquestes classes els alumnes resoldran a la pissarra alguns dels exercicis proposats prèviament i que els alumnes hauran de portar ja resolts per grups.
Atención personalizada Resolució de dubtes.