2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Economics (2009)
 Subjects
  THEORY OF INDUSTRIAL ORGANIZATION
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes.
Presentació de l'assignatura: els continguts i el funcionament, com s'avaluarà, què és el que s'ha de fer i què es demana.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Són classes on el professor exposa els conceptes teòrics corresponents al temari.
Problem solving, exercises En aquestes classes els alumnes resoldran a la pissarra alguns dels exercicis proposats prèviament i que els alumnes hauran de portar ja resolts per grups.
Personal attention Resolució de dubtes.