2015_16
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado en Economía (2009)
 Asignaturas
  TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Resolución de problemas/ejercicios
A1
A2
A5
En aquestes classes els alumnes resoldran a la pissarra alguns dels exercicis proposats prèviament i que els alumnes hauran de portar ja resolts per grups. 30%
Pruebas prácticas
A1
A2
A5
B2
C4
Exercicis semblants als fets a classe. 50%
Pruebas de desarrollo
A1
B2
C4
Pregunta de raonament i interpretació de resultats. 20%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

- Pel que fa a l'avaluació de la primera convocatòria, hi haurà un examen parcial que representarà un 20% de la nota final, i un examen final que representarà el 50% de la nota final. El 30% restant va lligat al lliurament d'exercicis en classe i participació en classe. Es requereix un mínim de 4 en l'examen final per a poder fer la mitjana.

- Pel que fa a l'avaluació de la segona convocatòria, hi haurà un examen general de tota la matèria (que típicament inclou preguntes pràctiques). Aquest examen comptarà el 100% de la nota final.