2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
A1
A2
A5
En aquestes classes els alumnes resoldran a la pissarra alguns dels exercicis proposats prèviament i que els alumnes hauran de portar ja resolts per grups. 30%
Proves pràctiques
A1
A2
A5
B2
C4
Exercicis semblants als fets a classe. 50%
Proves de desenvolupament
A1
B2
C4
Pregunta de raonament i interpretació de resultats 20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

- Pel que fa a l'avaluació de la primera convocatòria, hi haurà un examen parcial que representarà un 20% de la nota final, i un examen final (que inclou tot el temari) que representarà el 50% de la nota final. El 30% restant va lligat al lliurament d'exercicis en classe i participació en classe. Es requereix un mínim de 4 en l'examen final per a poder fer la mitjana.

- Pel que fa a l'avaluació de la segona convocatòria, hi haurà un examen general de tota la matèria (que típicament inclou preguntes pràctiques). Aquest examen comptarà el 100% de la nota final.