2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Economics (2009)
 Subjects
  THEORY OF INDUSTRIAL ORGANIZATION
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, exercises
A1
A2
A5
En aquestes classes els alumnes resoldran i explicaran a la pissarra alguns dels exercicis proposats prèviament i que els alumnes hauran de portar ja resolts. 20%
Practical tests
A1
A2
A5
B2
C4
Exercicis semblants als fets a classe. 55%
Extended-answer tests
A1
B2
C4
Pregunta de raonament i interpretació de resultats 25%
Others  
 
Other comments and second call

- Pel que fa a l'avaluació de la primera convocatòria, hi haurà un examen parcial que representarà un 30% de la nota final, i un examen final (que inclou tot el temari) que representarà el 50% de la nota final. El 20% restant va lligat l'explicació i resolució d'exercicis en classe i participació en classe. Es requereix un mínim de 4 en l'examen final per a poder fer la mitjana.

- Pel que fa a l'avaluació de la segona convocatòria, hi haurà un examen general de tota la matèria (que típicament inclou preguntes pràctiques). Aquest examen comptarà el 100% de la nota final.