2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Economics (2009)
 Subjects
  PUBLIC ECONOMICS
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació del contingut de l'assignatura, metodologies docents i avaluació.
Lecture Exposició sintètica dels continguts de cadascun dels temes en que es divideix l'assignatura.
Problem solving, classroom exercises Anàlisi d'un problema relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Personal tuition Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per resoldre qüestions i dubtes concrets