2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  ECONOMIA PÚBLICA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A4
Examen final que es realitza el dia de la 1a convocatòria sobre el contingut de l'assignatura 70%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
B2
Realització de una o dues pràctiques relacionades amb els continguts de l'assignatura. Els continguts, metodologia i terminis son indicats pel professor 30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En 2a convocatòria hi ha dues opcions: -examen del 70% si s'han resolt les pràctiques plantejades (s'afegeix la nota
dels problemes) o -examen del 100% (teóric i pràctic) qui no hagi resolt previament les pràctiques.