2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  ECONOMETRIA I
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Entendre els objectius que es persegueixen, els continguts que es treballaran i la metodologia que s'utilitzarà a l'assignatura. També s'ha d'entendre clarament quins són els criteris d'avaluació que s'utilitzarà a l'assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Continguts que s'hauran de completar amb les lectures recomenades pel professor/a
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques L'alumne haurà de resoldre pràtiques similars a l'examen de manera guiada a l'aula d'informàtica.
Laboratoris virtuals
Atenció personalitzada Temps per resoldre dubtes als estudiants.