2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  ECONOMETRIA II
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A2
A3
B2
C3
2 1 3
Sessió Magistral
A2
A3
B2
C3
28 54 82
Pràctiques a laboratoris
A2
A3
B2
C3
17 36 53
Atenció personalitzada
A2
A3
B2
C3
1 0 1
 
Proves objectives de tipus test
A2
A3
B2
C3
3 5 8
Proves de desenvolupament
A2
A3
B2
C3
1 2 3
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat