2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  ECONOMIA REGIONAL I URBANA
   Continguts
Tema Subtema
TEMA 1: Introducció: la dimensió espacial de l'activitat econòmica
1.1. Introducció
1.2. Aglomeració de persones i empreses
1.3. Economies externes
1.4. Urbanització i creixement econòmic
TEMA 2: Anàlisi de la localització de l’activitat econòmica
2.1. Introducció
2.2. Enfocament estàtic: costos de transport i àrees de mercat
2.3. Enfocament dinàmic: la localització de noves empreses
TEMA 3: Economia del sòl
3.1. Introducció
3.2. Els models monocèntrics
3.3. Els usos del sòl i la mobilitat
3.4. Recull de casos en matèria d’usos del sòl
TEMA 4: Economies d’aglomeració: indústria i ciutats
4.1. Introducció
4.2. Processos d’urbanització i suburbanització
4.3. Globalització de l’activitat productiva
4.4. Tendències de recentralització
TEMA 5: Desequilibris regionals i política regional
5.1. Introducció
5.2. Desequilibris regionals
5.3. Política regional
TEMA 6: Introducció als Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) 6.1. Introducció
6.2. Revisió del software en matèria de SIG
6.3. Anàlisi de les aplicacions amb GeoDa
6.4. Estudi de casos pràctics