2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  ECONOMIA REGIONAL I URBANA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A7
Pràctiques TIC
Resolució de problemes / exercicis
10%
10%
Proves orals
A7
Presentacions dels treballs individuals 20%
Proves de desenvolupament
A7
B7
C3
Examen Parcial
Examen Final
20%
40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria consistirà en un examen sobre el 90% de la nota de l'assignatura i el 10% restant correspondrà al pes del treball individual (en cas de no haver realitzat el treball durant el curs acadèmic es pot entregar el dia de la convocatòria oficial de 2a convocatòria).