2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  ECONOMIA INTERNACIONAL
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus de canvi.
Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe