2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  ECONOMIA INTERNACIONAL
   Continguts
Tema Subtema
PART I: INTRODUCCIÓ
TEMA 1. Una visió panoràmica dels principals trets de l’economia internacional
PART II: EL TIPUS DE CANVI
TEMA 2. El tipus de canvi i el mercat de divises
2.1. El tipus de canvi
2.2. L’euro
2.3. El mercat de divises
2.4. Demanda d’actius en el mercat de divises
2.5. Equilibri del mercat de divises
2.6. La paritat coberta del tipus d’interès
TEMA 3. El tipus de canvi i el mercat monetari
3.1. L’oferta de diner
3.2. La demanda agregada de diner
3.3. Equilibri en el mercat monetari
3.4. L’oferta de diner i el tipus de canvi a curt termini
3.5. Diner, nivell de preus i el tipus de canvi a llarg termini
PART III: POLITIQUES, LA UME I CRISIS INTERNACIONALS.
TEMA 4. Politiques macroeconòmiques i el tipus de canvi.
4.1. Determinants de la demanda agregada
4.2. Oferta agregada en el curt termini
4.3. Equilibri del mercat de béns
4.4. Equilibri del mercat d’actius
4.5. Equilibri a curt termini d’una economia oberta
4.6. Politiques monetària i fiscal
4.7. La corba J
TEMA 5. Elecció del sistema de tipus de canvi
5.1. Tipus de canvi fix
5.2. Crisi de tipus de canvi
5.3. Sistemes multilaterals de tipus de canvi fix
5.4. Tipus de canvi fix o flexible?
TEMA 6. La Unió Monetària Europea.
6.1. El procés d'integració monetària Europea
6.2. Arees monetàries òptimes i la Unió Monetària Europea
6.3. Balanç dels primers anys de la UME
6.4. La crisi de dèficit i deute de la UME