2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  ECONOMIA INTERNACIONAL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
1 0 1
Sessió Magistral
A1
C1
28 44 72
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
B5
C1
12 18 30
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A1
B5
C1
4 6 10
Treballs
A1
C1
1 10 11
Seminaris
A1
C1
4 4 8
Presentacions / exposicions
A1
B5
C1
4 6 10
Atenció personalitzada
2 2 4
 
Proves de desenvolupament
A1
C1
4 0 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat