2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  ECONOMIA INTERNACIONAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A1
C1
Cada alumne farà un treball de recerca de forma individual. 15%
Presentacions / exposicions
A1
B5
C1
Els alumnes treballaran en grup sobre aspectes tractats als seminaris i faran una exposició a l'aula. 10%
Proves de desenvolupament
A1
C1
Es faran dues proves durant el curs, cadascuna suposarà un 12,5% de la nota. També es farà un examen final a la data oficial de la primera convocatòria que suposarà el 50%. 75%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la segona convocatòria es farà un examen que suposarà el 100% de la qualificació.