2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Analitza les decisions d’un agent racional en condicions d’incertesa.
Analitza els models bàsics d’equilibri general amb mercats financers i les seves implicacions sobre la valoració d’actius.
Analitza la selecció de carteres en un context mitjana-variància i estudi del CAPM.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Elabora una estratègia per a resoldre el problema
Troba la solució adequada
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa