2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
B2
C4
Proves que inclouen activitats, problemes o casos a resoldre. L'alumne ha de donar resposta a l'activitat plantejada, plasmant de manera pràctica, els coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura.
El temari de l'assignatura es divideix en 3 blocs. Durant el curs es proposen fer 3 proves, cada prova relacionada amb un bloc.
45% (3X15%)
Altres  

Examen final del contingut global de l'assignatura

55%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En segona convocatòria es realitzarà un examen final de tot el contingut de l'assignatura, i representarà el 100% de la qualificació.