2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
   Continguts
Tema Subtema
TEMA 1: INTRODUCCIÓ
1.1. Naturalesa de les dades per l'anàlisi econòmica
1.2. Regressió múltiple
1.3. Estimació màxim versemblant

TEMA 2: ALGUNS MODELS MICROECONÒMICS SIMPLES.
2.1. Models per a variables dependents dicotòmiques
2.2. Models per a variables dependents de resposta múltiple
2.3. Models per a variables dependents limitades
TEMA 3: APLICACIONS EMPÍRIQUES EN EL CAMP DE L'ECONOMIA
3.1. Aplicació dels models logit i probit (Finances, Economia del comportament, Economia laboral)
3.2. Aplicació dels models de resposta múltiple (Localització industrial, Economia del comportament)
3.3. Aplicació del model Tobit (Economia laboral, Creixement empresarial)