2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Economics (2009)
 Subjects
  ANALYSIS OF MICROECONOMIC DATA
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació del curs, metodologies, etc.
Lecture Discussió de les notes que es proporcionen per part del professor a través del Campus Virtual. Aquestes notes són orientatives i s’han de complementar amb les fonts d’informació addicional que es proporcionen i amb les explicacions i recomanacions del professor
IT-based practicals in computer rooms Seguiment i compressió de la resolució de les practiques presentades pel professor. Les practiques estan basades en enunciats que reflecteixen problemes econòmics i es resoldran fent servir les bases de dades i software apropiat (GRETL). L’alumne ha d’aprendre a utilitzar aquet software per obtenir i interpretar els resultats numèrics.
Presentations / oral communications Ampliació i exposició d’algun resultat teòric i/o pràctic presentat durant el curs.
Personal attention Resolució de dubtes relacionades amb els conceptes teòrics i la resolució de les practiques (software, interpretació de resultats numèrics, etc.).