2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL Codi 16224214
Ensenyament
Grau d'Economia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
GIRGADO PERANDONES, PABLO
ITURRIOZ LLOP, Mª DEL CARMEN
Adreça electrònica mdelcarmen.iturrioz@urv.cat
Professors/es
ITURRIOZ LLOP, Mª DEL CARMEN
Web
Descripció general El dret de defensa de la competència reprimeix els acords i pràctiques restrictives dins l'economia de mercat. Estudiem també la regulació contra les pràctiques deslleials i la publicitat il.lícita. El dret de la propietat industrial compren el dret de les invencions industrials -dret de patents i models d'utilitat- i els signes distintius -marques i noms de domini en internet. Els drets de propietat intel.lectual des-de la perspectiva dels drets d'autor a les noves problemàtiques plantejades per la utilització generalitzada d'internet.
Es recomana cursar aquesta optativa a 3r curs.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent