2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16224010 DRET MERCANTIL Primer
Formació bàsica 6
16224007 ESTADÍSTICA I Primer
Formació bàsica 6
16224001 INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT Primer
Formació bàsica 6
16224004 INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA Primer
Formació bàsica 6
16224008 MATEMÀTIQUES I Primer
Formació bàsica 6
16224002 COMPTABILITAT FINANCERA Segon
Formació bàsica 6
16224005 INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA Segon
Formació bàsica 6
16224009 MATEMÀTIQUES II Segon
Formació bàsica 6
16224003 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES Segon
Formació bàsica 6
16224006 PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA Segon
Formació bàsica 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16224111 ECONOMIA PÚBLICA Primer
Obligatòria 6
16224104 ESTADÍSTICA II Primer
Obligatòria 6
16224116 HISTÒRIA ECONÒMICA Primer
Obligatòria 6
16224113 MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA Primer
Obligatòria 6
16224103 MICROECONOMIA Primer
Obligatòria 6
16224101 DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ Segon
Obligatòria 6
16224114 ECONOMETRIA I Segon
Obligatòria 6
16224107 MACROECONOMIA Segon
Obligatòria 6
16224109 TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Segon
Obligatòria 6
16224108 TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR Segon
Obligatòria 6