2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Degree of Economics (2009)
 Taula d'equivalències B1

Taula d'equivalències b1

  Per veure la Taula d'equivalències B1 del Currículum Nuclear del Grau clicar la icona.