2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Perfil de formació de la titulació

El Grau d’Economia té com a objectiu formar professionalscapaços de determinar els diferents problemes econòmics que mostri qualsevoleconomia i aportar solucions als mateixos; dur a terme una bona gestió delsrecursos en qualsevol institució pública o privada en el que desenvolupi laseva activitat i identificar els principals problemes econòmics; aplicar l’anàlisiracional i escollir d’entre les diferents alternatives aquelles més adequades;entendre i emetre informes sobre economia nacional, internacional o regional;analitzar qualsevol sector de l’economia aplicant els diferents instrumentseconòmics i comunicar-se fluidament en l’àmbit professional.

IDENTITAT PROFESSIONAL:


FIGURES:


FUNCIONS I TASQUES: