2016_17
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado en Economía (2009)
 Salidas profesionales

El grau d’Economia et capacita per a l’exercici de la professió d’economista regulada pel Col·legi d’Economistes. Els àmbits en els que podràs treballar són:

- Gestió, anàlisi econòmica, assessoria y direcció en l’àmbit públic a nivell local, comarcal, provincial, autonòmic, estatal i internacional

- Gestió, anàlisi econòmica, assessoria i direcció en l’àmbit privat tant a nivell de pimes com grans empreses nacionals o multinacionals

- Anàlisi i gestió del sector públic

- Serveis d’estudis: en el Banc d’Espanya, l’INE, bancs privats, fundacions, ..

- Gestió d’activitats de comerç exterior en empreses importadores i/o exportadores

- Assessoria i consultoria fiscal

- Docència i recerca