2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16224010 DRET MERCANTIL 1Q
Formació bàsica 6
16224007 ESTADÍSTICA I 1Q
Formació bàsica 6
16224001 INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT 1Q
Formació bàsica 6
16224004 INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA 1Q
Formació bàsica 6
16224008 MATEMÀTIQUES I 1Q
Formació bàsica 6
16224002 COMPTABILITAT FINANCERA 2Q
Formació bàsica 6
16224005 INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA 2Q
Formació bàsica 6
16224009 MATEMÀTIQUES II 2Q
Formació bàsica 6
16224003 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 2Q
Formació bàsica 6
16224006 PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA 2Q
Formació bàsica 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16224111 ECONOMIA PÚBLICA 1Q
Obligatòria 6
16224104 ESTADÍSTICA II 1Q
Obligatòria 6
16224116 HISTÒRIA ECONÒMICA 1Q
Obligatòria 6
16224113 MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA 1Q
Obligatòria 6
16224103 MICROECONOMIA 1Q
Obligatòria 6
16224101 DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ 2Q
Obligatòria 6
16224114 ECONOMETRIA I 2Q
Obligatòria 6
16224107 MACROECONOMIA 2Q
Obligatòria 6
16224109 TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 2Q
Obligatòria 6
16224108 TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR 2Q
Obligatòria 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16224102 DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT 1Q
Obligatòria 6
16224115 ECONOMETRIA II 1Q
Obligatòria 6
16224105 ECONOMIA MUNDIAL 1Q
Obligatòria 6
16224118 POLÍTICA INDUSTRIAL 1Q
Obligatòria 6
16224112 TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC 1Q
Obligatòria 6
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16224106 CIUTADANIA 1Q
Obligatòria 6
16224110 DINÀMICA MACROECONÒMICA 1Q
Obligatòria 6
16224120 ECONOMIA LABORAL 1Q
Obligatòria 6
16224119 ECONOMIA REGIONAL I URBANA 1Q
Obligatòria 6
16224117 HISTÒRIA DEL PENSAMENT ECONÒMIC 1Q
Obligatòria 6
16224301 TREBALL DE FI DE GRAU AN
Treball fi de grau 6
16224401 PRÀCTIQUES EXTERNES 2Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 24
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16224212 ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES 2Q
Optativa 6
16224205 DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL 2Q
Optativa 6
16224215 ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT 2Q
Optativa 6
16224216 ECONOMIA DEL TRANSPORT 2Q
Optativa 6
16224206 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 2Q
Optativa 6
16224207 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 2Q
Optativa 12
16224208 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III 2Q
Optativa 12
16224202 FINANCES INTERNACIONALS 2Q
Optativa 6
16224201 MÀRQUETING INTERNACIONAL 2Q
Optativa 6
16224204 RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS 2Q
Optativa 6
16224209 TEORIA ECONÒMICA FINANCERA 2Q
Optativa 6
16224213 ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES Juny, Jul.
Optativa 6
16224203 ECONOMIA INTERNACIONAL Juny, Jul.
Optativa 6
16224210 PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES Juny, Jul.
Optativa 6