2010_11
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Económics y Empresariales
A A 
 
 
Primer CursoSegundo Curso
Competencia/
Resultados de aprendizaje
1
6
2
2
4
0
0
1
1
6
2
2
4
0
0
2
1
6
2
2
4
0
0
3
1
6
2
2
4
0
0
4
1
6
2
2
4
0
0
5
1
6
2
2
4
0
0
6
1
6
2
2
4
0
0
7
1
6
2
2
4
0
0
8
1
6
2
2
4
0
0
9
1
6
2
2
4
0
1
0
1
6
2
2
4
1
0
1
1
6
2
2
4
1
0
3
1
6
2
2
4
1
0
4
1
6
2
2
4
1
0
7
1
6
2
2
4
1
0
8
1
6
2
2
4
1
0
9
1
6
2
2
4
1
1
1
1
6
2
2
4
1
1
3
1
6
2
2
4
1
1
4
1
6
2
2
4
1
1
6
A1Saber explicar el funcionament de l'economia tant a nivell macroeconòmic com microeconòmic.
RA1Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA2Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA3Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA4Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA5Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA6Sap analitzar la conducta dels productors.
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA7Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA8Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA9Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA10Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA11Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA12Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA13Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
A2Dominar els mètodes i instruments bàsics per a l'anàlisi de la realitat empresarial.
RA1Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA2Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA3Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA4Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA5Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA6Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA7Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA8Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA9Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA10Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA11Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA12Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA13Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA14Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA15Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA16Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA17Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
A3Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter
financer, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials i
econòmiques.
RA1Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA2Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA3Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA4Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA5Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA6Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA7Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA8Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA9Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA10Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA11Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA12Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA13Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA14Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA15Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224103/MICROECONOMÍA
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224107/MACROECONOMÍA
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA16Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA17Resol sense errors els problemes que se li plantegen.
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA18Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA19Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA20Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA21Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
A4Conèixer el funcionament del Sector Públic i ser capaç de gestionar eficientment les seves
institucions.
RA1Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA2Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA3Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA4Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224107/MACROECONOMÍA
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA5Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
A5Aportar racionalitat a l'anàlisi de les institucions econòmiques: empreses; organitzacions
públiques; mercats industrials, financers i d'altres serveis.
RA1Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA2Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA3Comprèn dels criteris de benestar.
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA4Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA5Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA6Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA7Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA8Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
A6Analitzar els diversos contexts professionals en els que treballa un economista: la cojuntura
econòmica, el sector, el mercat, l'empresa i el departament en qüestió.
RA1Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA2Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA3Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA4Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA5Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA6Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA7Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA8Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA9És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA10És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA11Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
A7Pensar amb una visió global, macroeconòmica i actuar amb una visió local, microeconòmica.
RA1Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA2Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA3Comprèn l’estructura dels models econòmics.
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA4Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
A8Elaborar informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional,
regional o local) o de sectors de la mateixa.
RA1Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA2Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA3Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA4Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224107/MACROECONOMÍA
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
A9Redactar projectes de gestió econòmica a nivell internacional, nacional, regional, local o de
l'empresa.
RA1Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
B1Aprender a aprender.
RA1Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA1 - Pone en práctica de forma disciplinada los enfoques, métodos y experiencias que propone el
profesor.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA2Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA2 - Comparte y asume los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA3Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA3 - Pregunta para aprender y se interesa para aclarar sus dudas.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA4Comprende los elementos que componen una disciplina.
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA4 - Comprende los elementos que componen una disciplina.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA5Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA5 - Reconoce la relevancia de los esquemas mentales diferentes a los suyos.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA6Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA6 - Selecciona un procedimiento de los que le propone el profesor.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA7Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA8Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA8 - Realiza preguntas inteligentes que cuestionan lo que ha aprendido y muestra iniciativa en la
búsqueda de información.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA9Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA9 - Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA10Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA11Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA11 - Adopta autónomamente las estratégias de aprendizaje en cada situación.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA12Establece sus propios objetivos de aprendizaje.
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA12 - Establece sus propios objetivos de aprendizaje.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA13Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA14Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA14 - Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA15Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA15 - Construye conocimientos compartidos, aprende y facilita la contrucción conjunta del aprendizaje.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
B2Resolver problemas complejos de forma efectiva.
RA1Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA1 - Identifica lo que es un problema y toma la decisión de afrontarlo.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA2Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA2 - Recoje la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y
no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA3Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA3 - Sigue un método lógico para identificar las causas de un problema y no quedarse con los síntomas.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA4Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA4 - Presenta diferentes opciones alternativas de solución delante un mismo problema y avalua sus
posibles riesgos y ventajas.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA5Elabora una estratégia para resolver el problema.
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA5 - Elabora una estratégia para resolver el problema.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA6Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA6 - Entiende el problema i es capaz de desglosarlo en partes manipulables.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA7Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA7 - Tiene un método de análisis que le permite identificar causas poco evidentes y avaluar su impacto
en los problemas.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA8Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA8 - Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los casos para resolver los
problemas.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA9Encuentra la solución adecuada.
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA9 - Encuentra la solución adecuada.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA10Elabora una estratégia realista para resolver el problema.
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA10 - Elabora una estratégia realista para resolver el problema.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA11Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA11 - Identifica los problemas con antelación antes de que su efecto se haga evidente.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA12Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA12 - Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo plazo.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA13Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA13 - Dirige el proceso sistemático de trabajo para la toma de decisiones en grupo.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA14Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA14 - Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros ámbitos.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA15Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA15 - Obtiene el soporte necesario de otros para conseguir el éxito de sus decisiones.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
B3Aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando capacidad de innovación.
RA1Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA1 - Reconoce las limitaciones y puntos débiles en sus procesos y métodos de trabajo.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA2Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA2 - Reflexiona sobre las nuevas formas de hacer las cosas.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA3Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA4Experimenta con procedimientos nuevos.
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA4 - Experimenta con procedimientos nuevos.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA5Identifica los resultados de innovación.
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA5 - Identifica los resultados de innovación.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA6Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA6 - Analiza una situación dada y le identifica aspectos que deben mejorar.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA7Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA7 - Tiene en cuenta quien i como afecta la innovación.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA8Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA8 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA9Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA10Analiza riesgos y beneficios de la innovación.
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA11Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA12Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA12 - Reflexiona sobles las causas y los fines de la innovación.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA13Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA13 - Encuentra nuevos métodos para hacer las cosas de otra manera.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA14Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA14 - Diseña nuevos productos, procesos... analizando riesgos y beneficios.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA15Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
B4Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa
RA1Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA1 - Gestiona y organiza el trabjao y el tiempo acuerdo con la planificación dada.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA2Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA2 - Hace el trabajo previsto acuerdo con los criterios de calidad dados.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA3Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA3 - Presenta resultados de aquello que espera en el tiempo previsto.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA4Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA4 - Toma decisiones de manera acertada basándose en datos.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA5Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA5 - Reconoce los aciertos y errores en el desarrolo de su tarea.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA7Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224103/MICROECONOMÍA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224107/MACROECONOMÍA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA8Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA8 - Propone mejoras a las orientaciones relativas de cómo realizar el trabajo con calidad.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA9Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA9 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA10Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA10 - Toma decisiones acertadas mostrando seguidad y coherencia y acuerdo con una sistemática.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA11Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA11 - Analiza sus limitaciones y posiblidades para desarrollar su tarea/trabajo.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA12Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA12 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA13Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA13 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA14Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA14 - Decide qué es aquello que debería mostrar en relación al trabajo/proyecto realizado y lo consigue
acuerdo con su planificación, en el plazo previsto.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA15Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA15 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA16Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA16 - Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y necesidades de aprendizaje.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
B5Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida
RA1Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA1 - Identifica los objetivos colectivos del grupo con los suyos propios.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA2Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA2 - Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA3Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA3 - Participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA4Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA4 - Lleva a cabo su aportación individual en el tiempo previsto y con los recursos disponibles.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA5Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA5 - Tiene en cuenta los puntos de vista de los otros y retroalimenta de forma constructiva.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA6Acepta y cumple las normas de grupo.
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA6 - Acepta y cumple las normas de grupo.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA7Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA7 - Contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA8Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA8 - Actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA9Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA9 - Con su forma de comunicar y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA10Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA10 - Se interesa por la importancia de la actividad que se desarrolla en el grupo.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA11Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA11 - Colabora activamente en la planificación del trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y
plazos requeridos.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA12Dirige reuniones con eficacia.
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA12 - Dirige reuniones con eficacia.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA13Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA13 - Propone al grupo metas ambiciosas y claramente definidas.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA14Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA14 - Facilita la gestión positiva de las diferencias, desacuerdos y conflictos que se producen en el
equipo.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA15Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA15 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
B6Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o
ámbitos técnicos concretos
RA1Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA1 - Interviene de forma efectiva y transmite información relevante.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA2Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA2 - Controla suficientemente sus nervios para expresarse en público.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA3Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA3 - Las presentaciones estan estructuradas, cumpliendo con los requisitos exigidos, si hubiera.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA4En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA4 - En sus presentaciones, utiliza medios de soporte.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA5Sabe responder a las preguntas que se le formulan.
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA5 - Sabe responder a las preguntas que se le formulan.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA6Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA6 - Se presenta voluntario para hacer presentaciones oportunas en público.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA7El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA7 - El lenguaje no verbal es apropiado al discurso verbal.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA8Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16224103/MICROECONOMÍA
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16224107/MACROECONOMÍA
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA8 - Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información,
realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA9Realiza presentaciones interesantes y convincentes.
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA9 - Realiza presentaciones interesantes y convincentes.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA10Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA11Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16224103/MICROECONOMÍA
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16224107/MACROECONOMÍA
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA12Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16224103/MICROECONOMÍA
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16224107/MACROECONOMÍA
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA13Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA14Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA14 - Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el
diálogo.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA15Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA15 - Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
B7Tener sensibilidad en temas medioambientales
RA1Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224107/MACROECONOMÍA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA2Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16224103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16224107/MACROECONOMÍA
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA2 - Conoce las diferencias aproximaciones al desarrollo sostenible y entiende sus complicaciones
sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos e

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA3Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA3 - Identifica los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA5Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA5 - Conoce las herramientas y los procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño y la
evaluación de soluciones.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA6Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA6 - Profundiza en las habilidades y actitudes necesarias para integrar el concepto de desarrollo
sostenible en la toma de decisiones.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA7Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA7 - Soluciona los problemas considerando los elementos del desarrollo sostenible y sus implicaciones.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA8Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA8 - Integra las dimensiones social, económica y ambiental en los trabajos y proyectos realizados.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA9En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA9 - En la toma de decisiones, tiene una consciencia clara de la responsabilidad social y ambiental de la
propia profesión.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA10Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA10 - Comprende la sostenibilidad desde una p erspectiva interdisciplinarea, considerando la situación
global y los retos que plantea.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
C1Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
RA1Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA2Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA3Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA4Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA5Comprende información y artículos de carácter rutinario.
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA8Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA8 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA9Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224103/MICROECONOMÍA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224107/MACROECONOMÍA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA10Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA10 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
C2Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
RA1Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA2Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA3Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16224103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16224107/MACROECONOMÍA
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16224111/ECONOMÍA PÚBLICA
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16224114/ECONOMETRÍA I
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

16224116/HISTORIA ECONÓMICA
 RA4Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

16224008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

16224009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

16224010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo..