2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT Codi 16234001
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer 1Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
RODRÍGUEZ MERAYO, MARÍA ARACELI
CALLAU MASCARELL, LORENZO
Adreça electrònica lorenzo.callau@urv.cat
Professors/es
CALLAU MASCARELL, LORENZO
Web
Informació rellevant

LA DOCÈNCIA SERÀ PRESENCIAL i seguirà la informació inclosa en aquesta guia docent.

En cas que no es pugui garantir la presencialitat total de l'assignatura i es contempli un escenari de docència mixta/híbrida, l'adaptació es faria de la manera següent:

  • DOCÈNCIA: En aquesta assignatura la docència es farà mitjançant classes inverses. És a dir, les classes teòriques es faran a distància i s’aprofitarà la presencialitat, en primer lloc, per reforçar els conceptes teòrics més complexos i, en segon lloc, per dur a terme les classes més pràctiques.
  • AVALUACIÓ: Es mantindrà igual com està a la guia docent, però els exàmens d'avaluació continuada que no puguin fer-se presencials seran substituïts per una o més activitats d'avaluació a l'aula virtual del Moodle. El pes de la prova oral (5%) s’afegirà al percentatge de la primera prova (10%)
  • ATENCIÓ PERSONALITZADA: L'atenció personalitzada i resolució de dubtes es farà per videoconferència o altres mitjans electrònics. L'horari d'atenció de cada professor serà publicat al Moodle.

INFORMACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA
La Comptabilitat explica els fets que afecten el patrimoni, el resultat i la tresoreria de l'empresa. És un llenguatge comú que té per objectiu permetre a accionistes, administradors, creditors, clients o treballadors prendre decisions relacionades amb l'empresa utilitzant la informació de qualitat que els ofereix la seva comptabilitat. El graduat en ADE, en FIC i en Economia necessita conèixer i aplicar aquest llenguatge comú per a realitzar amb èxit la seva activitat professional. Aquesta assignatura desenvolupa les competències bàsiques d'aquesta disciplina. 
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent