2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE) (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA Codi 16234005
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
QUESADA ARANA, ANTONIO
SARDÀ PONS, JORDI
Adreça electrònica jordi.sarda@urv.cat
Professors/es
SARDÀ PONS, JORDI
Web
Informació rellevant

LA DOCÈNCIA SERÀ PRESENCIAL i seguirà la informació inclosa enaquesta guia docent.

En cas que no es pugui garantir la presencialitat total de l'assignatura i es contempli un escenari de docènciamixta/híbrida, l'adaptació es faria de la manera següent:

  • Docència: els alumnes es distribuiran en dos subgrups i cadascun assistirà a classe de l'assignatura un dia a la setmana. Les activitats d'aprenentatge es complementaran a través del Campus Virtual (Moodle) amb materials docents i activitats on-line, com ara sessions de vídeo-conferència, presentacions i altres recursos TIC. 
  • Avaluació: El sistema d'avaluació es mantindrà igual com està a la guia docent, però utilitzant mitjans telemàtics quan no es puguin realitzar proves presencials. 
  • Atenció personalitzada: L'atenció personalitzada i la resolució de dubtes es faran per correu electrònic i per vídeo- conferència.

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ASSIGNATURA

L'assignatura proporciona els coneixements fonamentals de la teoria macroeconòmica: representació i anàlisi del funcionament global d'una economia.

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent