2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Mixed tests
A1

Prova Parcial 1 (25%)

Prova Parcial 2 (25%)

Activitats Participatives (10%)

60%
Others  
Examen Final de l'Avaluació Continuada (caldrà obtenir una nota mínima d'un 4, en aquest examen, per poder ser avaluat amb el sistema d'avaluació continuada de la primera convocatòria)
40%
 
Other comments and second call

L'avaluació en Segona Convocatòria es realitzarà amb un Examen Final Únic, que suposarà el 100% de la nota.