2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  ESTADÍSTICA I
   Fonts d'informació
Bàsica

DOMINGO, C. /Coord.) (2006): "Exercicis d'estadística empresarial". Universitat Rovira i Virgili, 2006 col. EINA, 36.

MARTINPLIEGO, F.J. (2004): "Introducción a la estadística económica yempresarial (Teoría y práctica)". Thomson.

PEREZ, C. (2002): "Estadística a través deExcel". PrenticeHall.

Complementària

ARNALDOS,F. et al. (2003): "Estadística descriptiva para economía y administraciónde empresas". AC.

Lind, D. A. et al. (2008): "Estadística aplicada a los negocios y a la economía". Mc Graw Hill.

Altres recursos

Pàgina web de l' Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es) i de l’Institut Català d’Estadística (www.idescat.net)