2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE) (2009)
 Assignatures
  MATEMÀTIQUES I
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) MATEMÀTIQUES I Codi 16234008
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer 1Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
MARQUEZ ALVAREZ, NORBERTO
SEGARRA BLASCO, ANTONI
Adreça electrònica lluis.serrano@urv.cat
antoni.segarra@urv.cat
Professors/es
SERRANO DOMINGO, LLUIS
SEGARRA BLASCO, ANTONI
Web http://moodle.urv.cat
Informació rellevant

LA DOCÈNCIA SERÀ PRESENCIAL i seguirà la informació inclosa en aquesta guia docent.

En cas que no es pugui garantir la presencialitat total de l'assignatura i es contempli un escenari de docència mixta/híbrida, l'adaptació es faria de la manera següent:

  • Docència:Les classes magistrals amb contingut teòric es faran a distància i es deixaran enregistrades al Moodle. Les sessions presencials es dedicaran a la resolució d’exercicis dels temes treballats prèviament pels estudiants i resolució de dubtes.
  • Avaluació:Es mantenen les metodologies i el pesos de les proves, que poden ser tant presencials com virtuals. 
  • Atenció Personalitzada:L’atenció personalitzada es farà per videoconferència o altres mitjans electrònics. 


DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ASSIGNATURA 

Desenvolupament de les eines algebraiques i d'anàlisi real necessàries per a l'ensenyament.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent