2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Subjects
  MATEMÀTIQUES I
   Contents
Topic Sub-topic
PART I: LINEAR ALGEBRA 1. Matrices and determinants
1.1 Matrix operations
1.2 Determinant of a matrix
1.3 Rank of a matrix

2. Systems of linear equations
2.1 Definition of a system of linear equations
2.2 Classification of systems
2.3 Resolution of systems

3. The vector space Rn
3.1 Operations on vectors
3.2 Linear dependence and linear independence
3.3 Scalar product
PART II: REAL ANALYSIS 4. Real functions of one real variable
4.1 Continuous functions. Classes of discontinuous functions
4.2 Derivative and elasticity of a function
4.3 Local and global extrema. Increasing and decreasing functions
4.4 Concavity and convexity
4.5 Graphical representation of functions

5. Integration
5.1 Indefinite integral
5.2 Definite integral