2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  MATEMÀTIQUES I
   Continguts
Tema Subtema
PART I: ÀLGEBRA LINEAL Tema 1. Matrius i determinants
1.1 Operacions de matrius
1.2 Determinant d'una matriu
1.3 Rang d'una matriu

Tema 2. Sistemes d'equacions lineals
2.1 Definició de sistema d'equacions lineals
2.2 Classificació de sistemes
2.3 Resolució de sistemes

Tema 3. Espai Rn
3.1 Operacions amb vectors
3.2 Dependència i independència lineal
3.3 Producte escalar de vectors
PART II: ANÀLISI REAL Tema 4. Funció real de variable real
4.1 Continuïtat i tipus de discontinuïtats
4.2 Derivada i elasticitat d'una funció
4.3 Extrems absoluts i relatius. Creixement i decreixement
4.4 Curvatura: concavitat i convexitat
4.5 Representació de funcions

Tema 5. Integració
5.1 Integral indefinida
5.2 Integral definida