2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  MATEMÀTIQUES I
   Continguts
Tema Subtema
PART I: ANÀLISI REAL
TEMA 1. FUNCIÓ REAL DE VARIABLE REAL 1.1 Continuïtat i tipus de discontinuïtats
1.2 Derivada i elasticitat d'una funció
1.3 Extrems absoluts i relatius. Creixement i decreixement
1.4 Curvatura: concavitat i convexitat
1.5 Representació de funcions
TEMA 2. INTEGRACIÓ 2.1 Integral indefinida
2.2 Integral definida
PART II: ÀLGEBRA LINEAL
Tema 3. MATRIUS I DETERMINANTS 3.1 Operacions de matrius
3.2 Determinant d'una matriu
3.3 Rang d'una matriu
TEMA 4: SISTEMES D'EQUACIONS LINEALS 4.1 Definició de sistema d'equacions lineals
4.2 Classificació de sistemes
4.3 Resolució de sistemes
TEMA 5. ESPAI RN 5.1 Definicions i exemples
5.2 Dependència i independència lineal
5.3 Producte escalar de vectors