2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  MATEMÀTIQUES I
   Fonts d'informació
Bàsica Sydsaeter, K., Hammond, P., Mathematics for economic analysis, Prentice Hall, 1995,
Sanz, P. et al, Problemas de álgebra lineal. Cuestiones ejercicios y tratamiento en Derive, Prentice Hall, 1998, Madrid
Hammond, P., Sydsaeter, K., Matemáticas para el análisis económico, Prentice Hall, 1996, Madrid
Alegre, P. et al, Ejercicios resueltos de matemáticas empresariales, Vol I, AC, 1991, Madrid
Hoffmann, L. D., Bradley, G. L., Applied calculus: for business, economics, and the social and life sciences, McGraw-Hill, 2007,

Complementària Hoffmann, L. D. et al., Cáculo aplicado a la administración, economía, contaduría y ciencias sociales, McGraw-Hill, 1994, Santafé de Bogotá
Alejandre, F. et al, Problemes de matemàtiques per econòmiques i empresarials, Media, 1995, Sant Cugat del Vallès